Kødkvægsbesætningen på gården består af racerne Charolais og Limousine.

Kalvene går hos moderen indtil de er ca. 6 mdr. gamle, hvorefter de fedes videre til slagtning. Dyrene fodrer vi bl.a. med egen produceret ensilage. Alle gårdens dyr bliver fodret efter samme princip; hele døgnet er der fri adgang til foder. Om sommeren er alle moderdyrene naturligvis på græs. Om vinteren kan de frit vælge; der er mulighed for at opholde sig ude på marken eller inde i den lune dybstrøelsesstald.

Kom og oplev det!​

Krastrupsøgaard Gårdbutik